Wymagane dokumenty

Przy czynnościach notarialnych niezbędne są dokumenty potwierdzające tożsamość osób stawających do tych czynności: dowody osobiste, paszporty, karty pobytu lub inne dokumenty, których przedłożenia zażąda notariusz o ile wynika to z obowiązujących przepisów prawa.