Opłaty

Za dokonanie czynności notarialnych notariusz pobiera taksę notarialną w wysokości określonej w rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz. U.z 2013 poz. 237), a ponadto notariusz pobiera podatek VAT od czynności notarialnych, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn.