Notariusz Bolesław Piotrowski - Kancelaria Notarialna


Notariusz Bolesław Piotrowski prowadzi Kancelarię Notarialną w Olsztynie od 1997 roku, w której sporządza akty notarialne: umowy sprzedaży, darowizny, zamiany, umowy spółek, protokoły, pełnomocnictwa, testamenty, ustanowienia służebności, ustanowienia hipotek oraz dokonuje poświadczeń: podpisów, zgodności dokumentów z oryginałami i poświadczeń dziedziczenia. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość dokonania czynności notarialnej poza siedzibą Kancelarii w domu, szpitalu, firmie klienta, musi być to jednak uwarunkowane szczególnymi okolicznościami bądź, gdy wymagać tego będzie charakter czynności.
W Kancelarii wykonywane są również inne czynności, na które pozwalają przepisy ustawy prawo o notariacie i normy prawa polskiego.Kancelaria notarialna

Olsztyn, ul.Staromiejska 2/5, klatka I, m.2

nr tel. 89 527-42-20