Kancelaria Notarialna wykonuje następujące czynności:

a) akty notarialne

- umowy: sprzedaży, darowizny, zamiany

- umowy spółek

- protokoły

- pełnomocnictwa

- testamenty

- ustanowienia hipotek

b) poświadczenia

- dziedziczenia

- podpisów

- zgodności odpisów z oryginałami

c) inne czynności na które pozwalają przepisy ustawy prawo o notariacie